Träning

Höstterminen 2017

Dag: Onsdagar
Tid: 18-20
Plats: Gamla Tingshuset
Adress: Samuel Permans Gata 13 Östersund. Ingång från Rådhusgatan.

Varje onsdag finns det möjlighet för Tango Jamts medlemmar att träna tango på vår praktika. Kvällen inleds med en kortare workshop. Du som är intresserad kom och prova på argentinsk tango.

På Facebook, Tangojamt står mer vid inbjudan till praktikan, t ex vem som inleder.