Kurser

Kursen sker i samarbete med ABF JH.

Introduktion

Höstens introduktion till argentinsk tango startar måndagen den 25 september (v. 39). Kursen består av två block om vardera fem lektioner. Lektionerna är på 90 minuter. Första blocket sträcker sig fram till höstlovet och det andra blocket tar sin start måndagen den 13 november (v. 46).

I kursavgiften ingår en timmes ledarledd träning (praktika) där endast introduktionskursen deltar. Träningarna är på onsdagar kl. 18-19 (start vecka 40), under de veckor då det är kurs.

Du kan anmäla dig tillsammans med eller utan en danspartner. Under varje lektion kommer deltagarna växla mellan att föra och följa i dansen, samt byta danspartner regelbundet. Detta gör vi för att om vi behärskar båda dansrollerna och dansar med olika partners så blir dansen ännu bättre!

Block 1, vecka 39-43

Block 1 introducerar er till grunderna i följande element av dansen: rollerna förare och följare (där alla lär sig båda rollerna), basfigurer och steg, samt rytmik och musikalitet.

Tid: måndagar kl. 19:00-20:30
Plats: Danskompaniet, Sal 3, Körfältsvägen 8
Kostnad: 500 kr (för block 1)
Kursledare: Sandra Sjödin och Bengt Jönsson Anmälan: Via ABF:s webbplats (www.abf.se). Anmälan är öppen!

Block 2, vecka 44-48

Block 2 fortsätter att jobba med grunderna och får oss att ta steget från övningar till att skapa verklig dans.

Tid: måndagar kl. 19:00-20:30
Plats: Danskompaniet, Sal 3, Körfältsvägen 8
Kostnad: 500 kr (för block 2)
Kursledare: Sandra Sjödin och Bengt Jönsson
Anmälan: Via ABF:s webbplats

Fortsättning

Fortsättningskursen består av block A-D. Kurspaketet vänder sig till dig som gått alla eller några av TangoJamts introduktionskurs block 1-6 (eller motsvarande nybörjarkurs), samt de som dansat några år och är villig att dansa båda rollerna. Anmälan kan ske tillsammans med eller utan en danspartner. Under varje lektion kommer ni som deltar växla mellan att föra och följa i dansen, samt byta danspartner regelbundet. Detta gör vi för att om vi behärskar båda dansrollerna och dansar med olika partners så blir dansen ännu bättre!

Lektionerna är på 90 minuter.

Hösten i kort sammanfattning (med reservation för eventuella ändringar):
Block A v. 36-39: Fokus på tangons grundelement (Erika & Anders).
Block B v. 40-43: Milonga (Sandra & Bengt).
Block C v. 46-48: Musikalitet & cadencia (Kristina & Mats).
Block D v. 49-51: Teknik (Brita & Kristina).

Kursen sker i samarbete med ABF JH.

Block A, vecka 36-39

Under block A kommer vi att fokusera på tangons grundelement och hur vi kan använda dem i den sociala dansen. Det blir en del repetition och putsning av det vi redan är bekanta med, men även en del nytt. Vi använder enkla lekfulla sekvenser som en hjälp till att få igång flytet på dansgolvet.

Dag onsdagar med start v. 36 (6 september)
Tid: kl. 19:00-20:30
Plats: ABF:s studierum ”Dans och konferens”, Körfältsvägen 8
Kursledare: Erika Moe och Anders Eriksson
Kostnad: 400 kr
Anmälan: Öppen via ABF:s webbplats ( www.abf.se).

TangoJamt har som målsättning att löpande erbjuda kurser för att möjliggöra för intresserade i närområdet att börja utforska tangon under ledning av mer erfarna dansare.

Föreningen har en kursgrupp som planerar och genomför den interna kursverksamheten.

Vi tar även regelbundet externa lärare till Östersund för att ge oss alla möjlighet att utveckla vår tango ytterligare.