Kurs - information

- Personuppgifter och integritet
- Boka en prova-på-kurs
- Ge bort en tangokurs
- Anmälningsförfarande
- Anmälan singel eller parvis
- Förar-/följarroller
- Kursnivåer
- Kurslokaler
- Studiefrämjandet

Personuppgifter och integritet

Vid anmälan till våra arrangemang samlar vi in personuppgifter om dig. Det gör vi för att kunna administrera arrangemanget. Alla uppgifter kommer att raderas så snart vi har lagt arrangemanget till handlingarna.

Personnummer används för redovisning till vårt studieförbund, tillsammans med övriga uppgifter. Därutöver delar vi aldrig dina personuppgifter med externa aktörer. Vi hörsammar alltid din eventuella begäran om att få ta del av de uppgifter vi har om dig, eller om att få dina uppgifter raderade från våra register.

Kontakta oss om du vill veta mer om vår integritetspolicy och hantering av personuppgifter.

Boka en prova-på-kurs

Vi håller tangokurser på beställning efter avtal. Kontakta oss på vår info-adress för information.

Ge bort en tangokurs

En danskurs är en utmärkt present till den som tror sig ha allt i livet - för att inte tala om den som söker efter mer. Kontakta oss på vår info-adress för information.

Anmälningsförfarande

Förutom då det gäller nybörjarkursen så kan du anmäla dig först tre veckor innan kursstart och sista anmälningsdatum är fredagen innan kursen. Anmäl dig helst via anmälningsformuläret här på webbplatsen. Ange ditt namn, ditt telefonnummer och din e-postadress. Du bör få svar på din anmälan via e-post inom några dagar. Har du allmänna frågor angående kurserna så kan du höra av dig till oss på vår info-adress. Har du frågor om en specifik kurs så kan du ringa det nummer som står i respektive kursbeskrivning.

Betalning av kurserna sker på plats. Medtag helst jämna pengar.

Anmälan singel eller parvis

Man kan anmäla sig parvis (ange bådas e-postadresser och telefonnummer) eller som singel.

Vi försöker få till en fungerande dansgrupp med så jämna par som möjligt. Under hösten 2012 kommer vi att lotta ut kursplatserna till nybörjarkursen bland dem som anmält sig som singlar innan senaste anmälningsdatumet gått ut. Anmäler man sig senare så hamnar man på väntelista om förar/följar-fördelningen är ojämn eller om kursen blivit full och då är turordningen efter den tidpunkt man anmält sig. Om en person som då står i kö hittar en partner så gäller personens anmälningsdatum för båda.

Förar-/ följarroller

Vi har inget krav att damer ska dansa som följare och herrar som förare. Tvärtom uppmuntrar vi att bryta de gamla könsbarriärerna, eftersom vi tror att det gynnar den personliga utveckligen i dansen. I förekommande fall kommer vi att uppmuntra rollbyten.

Kursnivåer

N (Nybörjare): Du har precis börjat dansa och gått en nybörjarkurs.

NM (NybörjarMedel): Du kan leda eller följa i promenaden. Du har börjat med framåt- o bakåtocho.

M (Medel): Du har viss rutin i grundläggande stegkombinatoner och har börjat med vals och milonga.

MA (MedelAvancerad): Du kan många stegkombinationer, dansar med viss rutin och improviserar obesvärat.

A (Avancerad): Du är en rutinerad dansare, förtrolig i musiken och trygg på täta dansgolv.

Kurslokaler

Gamla Tingshuset, Tingssalen, Samuel Permansgata 13, Östersund: (karta). Ingång från Samuel Permansgata om inget annat anges.

Kvarterslokalen Prästgatan 4, Östersund: (karta). Ingång från gården.

Ås Föreningshus, Nyhemsvägen 9, Ås: (karta). Åk E14 mot Krokom 9 km från centrala Östersund, sväng vänster in på Åskottvägen vid vägskylt "Ås", sedan direkt höger in på Nyhemsvägen och fortsätt 1 km.

Studiefrämjandet

Våra kurser sker i samarbete med Studiefrämjandet. För att få aktivitetsbidrag krävs personnummer på deltagarna som vi samlar in vid kursregistreringar. Att lämna ifrån sig sitt personnummer är förstås frivilligt.

-------------------------------------------------

Ansvarig: Björn N

Uppdaterat 2014-01-05
(Reservation för ändringar)