Förening

TangoJamt är sedan december 2006 en förening som ägnar sig åt argentinsk tango. Vi välkomnar alla intresserade som medlemmar i vår förening.

Vi har vårt säte i Östersund. Vår verksamhet är koncentrerad till östersundsområdet, men vi ser hela Jämtlands län som vår geografiska avgränsning.

Kontakta TangoJamt

Det går bra att skicka mejl till oss på info@tangojamt.com.

Om ni önskar direkt kontakt med TangoJamt är det möjligt att nå oss på telefon: 070-6441466 (Andreas Karlsson) eller på 070-224 84 32 (Bertil Eriksson).

Försändelser av flyers, affischer etc skickas till adress Bertil Eriksson, Vallvägen 20, 836 94 Ås.

Övriga offentliga kontakter, till exempel mellan föreningar, kan tas med vår ordförande via e-postadressen info@tangojamt.com.

Önskar du ansöka om medlemskap, läs först under rubriken Medlemskap i föreningen nedan.

Styrelse 2021

Ordförande: Ylva Gruen
Kassör: Björn Norell
Ledamot: Robert Ingvarsson
Ledamot: Kristina Seling
Ledamot: Andreas Karlsson

Grupper/områden 2021

VI har ett antal arbetsgrupper, arbetsområden och ansvarsuppgifter för att hantera olika delar av föreningens verksamhet. Angiven person är sammankallande. Du som är medlem är varmt välkommen att delta i någon av arbetsgrupperna.

Medlemsregister: Björn Norell
Milonga/socialdans: Vakant
DJ-gruppen: Lilian Strömberg
Praktika: Robert Ingvarsson
Kurser (internt): Kristina Seling
Festival: Bertil Eriksson
IT-stöd: Anders Eriksson
Webbredaktör: Anders Eriksson

Stadgar

Som medlem i en förening bör man känna till och sympatisera med föreningens stadgar. Här nedan kan du ta del av den viktigaste punkten i föreningen TangoJamts stadgar.

TangoJamt är en partipolitiskt och religiöst obunden allmännyttig ideell förening i Jämtland, med säte i Östersund. Föreningens målsättning är att

  • utöva och sprida argentinsk tango och närbesläktade danser
  • verka för en livskraftig och kreativ tangomiljö med gemenskap och sammanhållning.

TangoJamts stadgar: Ladda hem stadgarna

Du kan ansöka om medlemskap i föreningen TangoJamt i första hand genom att kontakta oss på vår mejladress. Ange ditt ärende, fullständigt namn, adressuppgifter. och gärna ett telefonnummer där vi kan nå dig. Du måste också erlägga medlemsavgift enligt nedan. Om du redan är medlem behöver du inte registrera en ansökan för att förnya medlemskapet. Sätt bara in avgiften på kontot enligt instruktionerna nedan. Får du ingen bekräftelse från oss på ett tag måste vi be dig kontakta oss via vår mejladress. Kontakta oss på mejladressen info@tangojamt.com. **Årsavgiften** för medlemskap i föreningen TangoJamt är **200 kr** (verksamhetsåret 2021). När du sätter in avgiften på vårt plusgirokonto eller Swish, var noga med att ange avsändare och vad inbetalningen avser. Om det gäller ny ansökan, eller flera personer, kan det vara lämpligt att skicka oss kompletterande information via mejl. Vi ser gärna att ni gör separata inbetalningar för varje person som betalar medlemsavgiften. PlusGiro: 302779-4
Swish: 123-576 37 50
TangoJamt informerar via denna webbplats samt via mejlutskick. Vi finns dessutom på sociala medier (Facebook). ##### Mejlutskick Vi har två mejllistor. En får allmänt intresserade där vi informerar om nybörjarkurser och allmänna evenemang. Den andra listan är tänkt för aktiva dansare som vill få information om allting som föreningen håller på med. Man behöver inte vara medlem får att vara med på mottagarlistorna. ##### Facebook Föreningen har också två konton på tjänsten Facebook. Dels en sida där föreningen lägger ut sina egna aktiviteter. Dels en grupp som är ett öppet forum för accepterade facebookanvändare, där alla gruppmedlemmar kan göra inlägg (till exempel annonsera tangorelaterade evenemang som inte TangoJamt står bakom). Vi förbehåller oss rätten att moderera innehållet så att det ligger i linje med föreningens värderingar och informationsbehov.
I samband med medlemsregistrering och olika aktiviteter samlar vi in personuppgifter. TangoJamt hanterar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och annan tillämplig lagstiftning, oavsett om den lagras digitalt eller i tryck. Vi sprider aldrig personuppgifter till tredje part, förutom genom följande samarbeten med externa aktörer:
- studieförbund i samband med arrangemang (separata godkännanden samlas in)
- leverantör av e-posttjänst för att förmedla våra informationsbrev (medlemmars mejladress läggs alltid till vår mejllista utan vidare förfrågan)
- leverantörer av administrativa tjänster i samband med arrangemang (separata godkännanden samlas in)
- svenska myndigheter som vill ta del av data som vi lagrar.

Alla personuppgifter (persondata, kontaktuppgifter, kursdeltagarinformation, bilder etc.) som vi har registrerade, kommer att på den enskilde individens begäran lämnas ut eller raderas från våra register.
Vår verksamhet startade i Ås, ett par mil utanför Östersund redan under senare delen av 1990-talet. Det dröjde sedan tills 2002 innan det startade på allvar då tangopedagogen Gunilla Rydén (som har sin kusin i Ås) tillsammans med Bert-Ola Bruce blev inbjuden att hålla en helgkurs i argentinsk tango i januari 2002. Gunilla Rydén följde oss sedan i flera är och har stor del i att tangon fick fäste i Jämtland. Några namn från den första tiden måste särskilt nämnas. Den starka motor som drev verksamheten framåt var Bertil Eriksson. Utan Bertils kompromisslösa arbete skulle tangon i Jämtland knappast ha växt och utvecklats så pass snabbt som den gjorde. Åsa Nilsson och Solveig Gissler gjorde också fantastiska insatser under de tidiga åren i Ås. Till sist ska vi nämna vår konstnärlige ledare, Björn Norell, som fanns till hands och outtröttligt promenerade oss runt föreningshusets golv. Den 10 december 2006 bildades föreningen TangoJamt och idag är vi många som hjälps åt att på olika fronter verka för att upprätthålla en levande tangomiljö i Jämtland.